Shpjegim i shkurtër i 2 Pjetri 3:9

Shpjegim i shkurtër i 2 Pjetri 3:9

Një shpjegim i shkurtër i vargut shpesh të keqinterpretuar te 2 Pjetri 3:9:

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.