Një sqarim i shkurtër i nevojshëm për Gjoni 3:16

Ja pse keqinterpretohet ky varg. Ja cili eshte kuptimi i tij.

Nje shpjegim me i gjate dhe me i detajuar:

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.