Burrëria Biblike, Dashuria, Marrëdheniet, Lidhjet dhe Martesa

Burrëria Biblike, Dashuria, Marrëdheniet, Lidhjet dhe Martesa

Kur duhet të mendosh për një grua?

Cfarë është burrëria biblike?

Po marrëdheniet dhe lidhjet?

Për më shumë në anglisht: https://www.youtube.com/watch?v=AP6cc2aBecE&list=PLzyv8Uf38a-orNZkSyzKyBa92w1Tw1vWN

 

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.