Për Çfarë Erdhi Krishti? Ja dy Këndvështrime

Timothy Keller:

Perëndia i Universit u bë një fëmijë i lëvizur për t’u afruar me ty.

James White:

Jo zotëri, Personi i dytë i Trinisë mori një natyrë të përsosur njerëzore para së gjithash për t’i dhënë lavdi Perëndisë Triun në shpëtimin e një populli plotësisht të padenjë mbi të cilët Perëndia Triun kishte dekretuar mëshirë dhe hir që nga përjetësia. Kjo nuk është “për t’u afruar me ty”.

Këtu kemi dy këndvështrime. I dyti, është ai biblik.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *