Perëndia, Qënia më e Madhe e Pafundme – Nga Jonathan Edwards


Xhonathan Eduards, Lavdia e Perendise

Për shkak se Perëndia është pafundësisht qënia më e madhe, Ai është edhe pafundësisht qënia më e bukur dhe e shkëlqyer: dhe e gjithë bukuria që gjendet në të  gjithë krijimin, nuk është asgjë tjetër vecëse reflektimi i rrezeve të shpërndara të asaj qënie që ka një pasuri të pafundme të shkëlqimit dhe lavdisë…


~ Xhonathan Eduards (Jonathan Edwards)
Works of Jonathan Edwards [Veprat e Xhonathan Eduards] Vol. 1
 (Peabody, MA; Hendrickson Publishers, Inc; 2007) f. 125.
 Natyra e Virtytit të Vërtetë: Kapitulli 2: Si dashuria respekton qënie të ndryshme.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *