Kalviznimi Katër-Pikësh një Supozim i Pamundur


“Hiri i Parezistueshëm presupozon shpengimin specifik. Nuk ka një hir të tillë të ndarë nga Krishti dhe vepra e Tij. (Efesianët 1:3, 1 Pjetri. 1:3) Prandaj, i ashtuquajturi Kalvinizmi Katër-Pikësh është pa baza.”

Përkthyer nga: http://www.reformationtheology.com/theology/

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *