10 Paditë ndaj Kishës Moderne

10 Paditë ndaj Kishës Moderne
Këto janë 10 paditë, 10 gjërat që duhet të ndryshojnë ne kishën moderne nga Paul Washer.

Hyrja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Nevoja për Reformim

 

1. Mohimi Praktik i Mjaftueshmërisë së Biblës

 
2. Mosnjohja e Perëndisë
3. Dështimi për të Adresuar Gjendjen e Vërtetë të Njeriut
4. Mosnjohja e Ungjillit të Jezu Krishtit
5. Mosnjohja e Mësimit të Biblës për Ripërtëritjen
6. Ftesa Jo Biblike e Ungjillit
 
7. Mosnjohja e Natyrës së Kishës

8. Mungesa e Disiplinës së Dashur në Kishë

9. Një Heshtje për Ndarjen
 
10. Psikologjia ka Zëvendësuar Biblën në lidhje me Familjen
Mbyllja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Këshillat e Fundit 

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.