A është e mjaftueshme Bibla?

A është e mjaftueshme Bibla?

Cilat janë influencat kryesore sot në kishën moderne?

 

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.