MOS E LER ZEMREN TE TE MASHTROJE!

MOS E LER ZEMREN TE TE MASHTROJE!

MOS E LER ZEMREN TE TE MASHTROJE!

(Paqja e vërtetë prej Perëndisë dhe paqja e rreme)

Marrë nga libri “Cfarë duhet të dijeë cdo i krishterë” i shkruar nga puritani John Owen.

 

 

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.