“Duhet të jetë e vështirë në Amerikë…”

Krishterimi ne amerike, persekutimi

Një pastor amerikan ishte për një vizitë te një pastor në një vend ku të krishterët persekutohen shumë.

Pastori amerikan tha, “Duhet të jetë shumë e vështirë të drejtosh kishën këtu.”

Pastori tjetër iu përgjigj, “Jo, e vështirë duhet të jetë në Amerikë. Këtu ne e dimë kush janë të krishterët e vërtetë”.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *